Obroda železníc

8. marca 2023, rojko, Nezaradené

Dvojkrížové trojkopčie sa vraj zaviazalo v rámci EÚ dosiahnuť presun tridsiatich percent dopravy z ciest na železnice do roku 2030.

Nezostáva nič iné, len takýto ambiciózny cieľ obdivovať. Sedem rokov do realizácie stanoveného cieľa je však veľmi krátka doba, najmä vzhľadom na dlhodobé nedostatočné financovanie železničného sektora a najmä železničnej infraštruktúry.

Bývalý šermujúci minister zo Žitného ostrova, za výdatnej pomoci potulného múzejníka, naháňal len nápisy na železničných staniciach a zastávkach v jazyku národnostných menšín, počet lavičiek, počet a vyprázdňovanie smetných košov, odstraňovanie grafitov a podobné malichernosti, ktoré si nevyžadovali ďalšie dodatočné financie, čomu sa prirodzene čudovali aj ministerstvá a železnice okolitých krajín, ktoré vtedy masívne modernizovali svoje železnice, využitím všetkých dostupných európskych fondov.

Železničná infraštruktúra dvojkrížového trojkopčia ešte na značnej časti medzinárodných koridorov nedosahuje ani EÚ a medzinárodnými dohodami určené parametre, vôbec už nehovoriac o ostatných tratiach, ktorých konkurencieschopnosť voči cestnej doprave je len iluzórna.

V nákladnej doprave sa po železnici už aj v súčasnosti dopravuje väčšina tovarov vhodných pre dopravu po nej. Jedná sa najmä o kontajnery, drevo, uhlie, rudu, stavebné hmoty, palivá a podobné hromadné substráty.

Pokiaľ by železničná nákladná doprava chcela opäť prebrať aj dopravu ďalších druhov tovarov z ciest, asi by musela sama začať s pre zákazníka pohodlnou dopravou z domu do domu, pomocou vlastných cestných vozidiel a zabezpečením potrebnej prekládky, a to všetko za konkurencieschopnú cenu.

Pokiaľ by chceli železnice dosiahnuť presun osobnej dopravy z ciest, museli by asi dosiahnuť prijateľné pohodlie cestovania a najmä časovo výrazne rýchlejšiu dopravu voči cestnej, pri celkovej cene dopravy porovnateľne nižšej ako pri cestnej.

Pri neexistencii národného dlhodobého strategického plánu rozvoja železníc, nemenného v závislosti od výsledkov straníckych volieb, určujúceho aj konkurencieschopné parametre infraštruktúry a železničných vozidiel, pri neexistujúcich vykonávacích plánoch, založených na dlhodobom strategickom pláne a nezabezpečení reálne potrebných financií na realizáciu týchto plánov, žiaľ dvojkrížovému trojkopčiu a jej železniciam nezostáva nič iné, ako naďalej snívať svoj sen o presune časti dopravy z ciest na železnice.

Držím palce ministerstvu dopravy a železniciam, aby ma prekvapili, a svoj cieľ napriek mojim pochybnostiam včas dosiahli.