Regulácia cien

26. februára 2023, rojko, Nezaradené

Marťania by si mysleli, že regulovaná cena určená cenovým regulačným orgánom má zabrániť jánošíkovským firmám, zneužitím neexistujúceho alebo politickou propagandou ovplyvneného trhu, zahrnúť do ceny, v súlade so zákonom o cenách neprimeraný primeraný zisk od buka až do modrého neba.

Mimozemšťan by si myslel, že v cene stanovanej podľa cenového zákona je primeraný zisk umožnený rozhodnutím regulačného orgánu naozaj odôvodnený a primeraný, a nie kdesi na polceste do modrého neba.

Západoslovenský dodávateľ elektriny ma presvedčil, že moje mimozemské myslenie výrazne zaostáva za jeho pozemským.

Oznámil mi, že môžem odoberať elektrinu aj za cenu nepodliehajúcu cenovej regulácii. Že vraj to je výhodné, keď trhová cena je nižšia ako regulovaná cena. Bol by som zvedavý, ako môže byť primeraný zisk zahrnutý do regulovanej ceny primeraný, keď je vyšší ako primeraný zisk zahrnutý do neregulovanej ceny.

Vraj mám deväť mesiacov pred dodávkou za cenu nepodliehajúcu cenovej regulácii vystúpiť z regulovaného segmentu, a uzatvoriť novú zmluvu na dodávky za neregulovanú cenu. Predpokladám samozrejme, že v čase uzatvárania zmluvy mi dodávateľ nebude schopný prezradiť, aká bude neregulovaná cena, a nebude znášať žiadne záväzky týkajúce sa udržania dohodnutej ceny počas obdobia platnosti zmluvy. Za takýchto podmienok voľakedy kolotočiari predávali takzvanú mačku vo vreci na jarmokoch.

Dodávateľ samozrejme určite rozšíri kapacity svojich zákazníckych stredísk, aby odberatelia bažiaci po energii so skutočne primeraným neregulovaným ziskom nemuseli neprimerane dlho čakať na vybavenie súvisiacej administratívy.

Ja snívam o tom, že dodávateľ energií nezahrnie do regulovanej ceny so skutočne primeraným ziskom aj náklady na informovania odberateľov o možnosti využitia neregulovanej ceny a všetky náklady na administratívu súvisiacu s dodávkami energie za neregulovanú cenu.

Ale úplne nedočkavo rojčím po tom, aby stranícky zástupcovia ľudu si konečne všimli takzvaný primeraný zisk v cenovom zákone, ktorý je možno len niekomu a len v niektorých prípadoch primeraný, väčšine a vo väčšine prípadov asi nie, a nahradili ho niečím jednoznačným. Pokiaľ cenový zákon existuje len na ideologicko-propagandistické klamanie mimozemšťanov o existencii primeranej ceny s primeraným ziskom v dvojkrížovom trojkopčí, možno zrušenie takéhoto zavádzajúceho zákona by mohlo byť prvým krôčikom v rámci upratovania Augiášovho stranícko-demokratického chlieva.