Som Marťan

1. decembra 2022, rojko, Nezaradené

Opäť nám nastúpila pred verejnokomunikačné prostriedky rýchla rota, aby pod vedením priemeru oznámila nedočkavým Marťanom, ako veľkodušne a nezištne pomôžu každej domácnosti, a to formou nepriameho príspevku v priemere tri tisíc euro na domácnosť za rok.

Div sa Marťan, štát ti pomôže priamymi dotáciami dodávateľom energií. A ty si vycucaj z malíčka, ako presvedčíš dodávateľov, aby tebe príslušnú časť pomoci ti poslali na tvoj účet.

Že vraj, podľa tvrdenia rýchlej roty, ak by ceny regulovalo ÚRSO v rámci svojej zákonom danej činnosti, elektrina by zdražela o 380 percent, plyn o 225 percent a teplo o 80 percent. Ja Marťan nechápem, ako rýchla rota dospela k týmto číslam, pravdepodobne okrem straníckej, ideologickej neomylnosti majú aj jasnovidecké schopnosti, keďže ÚRSO ešte neukončilo cenové konania a neoznámilo žiadne regulované ceny. A už vôbec nechápem, podľa čoho mi budú dodávatelia vystavovať faktúry, či podľa cien nimi samými určenými so zohľadnením priamych dotácií spomínaných rýchlou rotou alebo podľa regulovaných cien určených ÚRSO.

Pán sociálny minister odporúča domácnostiam aby sa dohodli na výške preddavkov s dodávateľmi. Ja Marťan predpokladám, že to bude možné až vtedy, keď aj odberatelia aj dodávatelia budú mať šajnu o tom aká bude cena. Pokiaľ sa pán sociálny minister nudí, môže navštíviť aj zákaznícke centrá mojich dodávateľov, keďže ja na také nezmyselné postupy a nekonečné čakania na vybavenie nemám čas, a dohodnúť s nimi pre mňa nielen rozumné preddavky, ale hlavne rozumné, odôvodnené a podľa cenového zákona určené ceny s použitím vládou stanoveného, konkrétneho maximálneho primeraného zisku.

Pán priemer pozorne odkukal, ním a jeho kolegami kritizované postupy lekárskych odborárov, týkajúce nátlaku na druhú stranu psychickou hrozbou možnými následkami ohrozujúcimi občanov. Zavelil, „Kto nezahlasuje za rozpočet, ohrozuje túto pomoc.“. Marťan by si myslel, že rozpočet je len púhym plánom a množstvo minuteľných peňazí závisí od príjmov do štátneho rozpočtu. Ani rozpočtové provizórium nebráni preskupeniu financií a zabráneniu vyplácania peňazí zo štátneho rozpočtu na rôzne účely, ktoré je možné uhrádzať z iných zdrojov. Napríklad je možné, v súlade s ústavou, zrušiť financovanie politických strán a iných ideologických a podobných spolkov zo štátneho rozpočtu, a peňazí bude neúrekom.

Vláda vraj schválila nové dane zo zisku pre výrobcov elektriny, rafinérie a plynárov. Vláda tiež zastropovala ceny elektriny a plynu pre veľké podniky. A neuvedomelý Marťan si myslel, že v trhovej ekonomike, pri nevyváženom dopyte a ponuke, slúži na reguláciu trhu pre živobytie nevyhnutných produktov, v dlhodobom horizonte národohospodárske plánovanie a v krátkodobom horizonte cenová regulácia podľa platného cenového zákona, stanovením konkrétnej maximálnej hodnoty primeraného zisku a nie ďalšími dotáciami navyšujúcimi už aj tak až do neba siahajúci primeraný zisk výrobcov a predavačov.

Keďže sa nemôžem vrátiť na Mars, neostáva mi nič iné, ako hoci aj nechtiac s utrpením a obavami očakávať ďalšie nástupy rýchlej roty, oznamujúcej stále novšie revolučné myšlienky, pomocou ktorých, mne stále nezrozumiteľnejšími a zložitejšími postupmi, ma chce zachrániť pred výsledkami svojej straníckej, ideologickej a politickej činnosti.