Vis a Mat

26. novembra 2022, rojko, Nezaradené

Vis a Mat sa v jeden krásny slnečný deň rozhodli šmahom ruky vyriešiť dlhodobo nimi samými a ich predchodcami zanedbávané problémy zdravotníctva. Mysleli si, že najlepšie sa to asi podarí napodobnením vysoko odborných postupov dvoch neomylných majstrov zo známej televíznej rozprávky.

Najsamprv Vis predložil nerealistickú požiadavku na zvýšenie platov lekárov, napodobujúc už raz úspešne uplatnený podobný postup.

Nato Mat s krvácajúcim srdcom sliepky sediacej na zlatých vajciach vypracoval protinávrh zvýšenia platov na úroveň našich bývalých spoluobčanov.

Vis nelenil a na verejnom zhromaždení prehlásil, že im vôbec nejde o platy ale o záchranu päťtisíc obetí ich znemožnenej činnosti alebo nečinnosti.

Mat sa nedal zahanbiť a vyrukoval s revolučnou myšlienkou vyriešenia problémov zdravotníctva predčasným vyplácaním vernostných odmien.

Vis to samozrejme odmietol a vrátil sa k pôvodnej požiadavke zvýšenia platov.

Rokovania medzi Visom a Matom budú pokračovať s vylúčením mediátora. To bolo asi nutné, veď prečo by mal načúvať nejaký záškodník vysoko erudovaným, bezchybným, vzájomne nepočúvaným monológom Visa a Mata.

Vis a Mat majú do konca mesiaca ešte dostatočný priestor na vlastnú reklamu, síce vytvárajúcu spoločenskú hystériu a psychický teror občanov, naozaj odkázaných na kvalitné a neodkladné služby zdravotníctva, to ich však zjavne nezaujíma.

Po ukončení folklórneho predstavenia budú v pohode pokračovať v oficiálne alebo neoficiálne dobre platených straníckych, štátnych, odborárskych alebo zdravotníckych funkciách, aj z peňazí daňových poplatníkov.

Samozrejme len z peňazí tých, ktorí vysoko odborné, zodpovedné konanie Visa, Mata a im podobných majstrov, preventívne, zatiaľ bezdôvodne, odkladajúcich nevyhnutnú plánovanú zdravotnícku starostlivosť bez znalosti výsledku rokovaní Visa a Mata, prežijú.

A keby náhodou občania alebo zdravotníci začali premýšľať nad smerovaním tejto krajiny, vždy sa vymyslí nejaká nová téma na folklórne slávnosti odvádzajúce pozornosť od omnoho pálčivejších problémov v živote spoločnosti.